خدمات فناوری اطلاعات و شبکه

  • نصب، راه‌اندازی و اجرای شبکه‌های کامپیوتری (Passive)
  • طراحی و راه‌اندازی اتاق سرور
  • راه‌اندازی سیستمهای مبتنی بر تکنولوژی مجازی سازی
  • راه‌اندازی تجهیزات لایه III (سیسکو – میکروتیک – فاندری)
  • نصب و راه‌اندازی سیستم تلفنی VOIP
  • نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری مبتنی بر سرویس‌های مایکروسافت
  • انجام PM و سرویس سرورها و تجهیزات شبکه