هوشمند سازی ساختمان (BMS)

خدمات هوشمند سازی ساختمان و BMS  به شرح زیر می باشد:

سیستم‌های مدیریت هوشمند ساختمان و BMS ارائه شده توسط شرکت آرمان صنعت مبتنی بر به روز ترین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا بوده است که  جهت  کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانه آتش‌نشانی و ایمنی در ساختمان‌های اداری و مسکونی استفاده می‌شود.

 • هوشمندسازی ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری
 • هوشمند سازی برج ها
 • هوشمند ساری ساختمان های اداری ، آموزشی و بیمارستان ها و…
 • سیستم کنترل دما و تهویه هوا
 • سیستم کنترل روشنایی هوشمند
 • سیستم کنترل مدار بسته
 • سیستم کنترل تردد
 • سیستم کنترل اعلام و اتفای حریق
 • سیستم کنترل توزیع دیتا
 • سیستم کنترل خطوط تلفن
 • سیستم کنترل آتش مرکزی و توزیع سیگنال
 • سیستم کنترل تغذیه اضطراری
 • سیستم کنترل روشنایی اضطراری
 • سیستم کنترل عکس العمل خطر