خدمات هوشمند سازی ساختمان (BMS)

شرکت آرمان صنعت امرتات، توانایی جهت پیاده‌سازی سیستم‌های پیشرفته BMS مبتنی بر آخرین تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روز دنیا را دارد. سیستم‌های مدیریت ساختمان برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانه آتش‌نشانی و ایمنی در ساختمان‌های اداری و مسکونی استفاده می‌شود، ساختمان هوشمند مجهز به سیستم‌های ذیل می‌باشد :

 1. سیستم کنترل دما و تهویه هوا
 2. سیستم کنترل روشنایی هوشمند
 3. سیستم کنترل مدار بسته
 4. سیستم کنترل تردد
 5. سیستم کنترل اعلام و اتفای حریق
 6. سیستم کنترل توزیع دیتا
 7. سیستم کنترل خطوط تلفن
 8. سیستم کنترل آتش مرکزی و توزیع سیگنال
 9. سیستم کنترل تغذیه اضطراری
 10. سیستم کنترل روشنایی اضطراری
 11. سیستم کنترل عکس العمل خطر