شرکت هلال احمر

طراحی و تولید و نصب و اجرای روشنایی و نورپردازی فیبر نوری مجتمع تجاری شاهرود 1392