شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور

خرید ،نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای توزیع برق 5 عدد از فرودگاه های کشور 1398-1397 (تهران-زاهدان-گرگان-شیراز-اصفهان)