شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی، سیستم برق و ژنراتور اضطراری و سیستم آب و فاضلاب 1391-1389