بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 1400-1398