اورهال پالایش نفت شیراز – 1400

پروژه تعمیرات اساسی دستگاههای واحد های آیزوماکس ، هیدروژن سازی ، گورگرد سازی ، آب ترش پالایشگاه نفت شیراز آغاز گردید .