اتمام کار اورهال شیراز

پروژه اورهال_آرمان صنعت امرتات

اتمام پروژه اورهال شیراز (پالایشگاه شیراز)

اجراي تعميرات اساسي دستگاههاي واحد تبديل كاتاليستي (U-200) و تصفيه نفت سفيد با هيدروژن (U- 400) شركت پالايش نفت شيراز طبق برنامه زمان بندی و بدون هیچ حادثه ایی  در تاریخ 1399/12/26 به اتمام رسید .