کمک به راه اندازی سریع بیمارستان های خاص کرونایی

کمپانی Precision Coils که تخصصش تهیه و تعویض سریع کویلهای فرسوده HVAC برای ساختمانهای تجاری و صنعتی است اخیرا در اطلاعیه ای اعلام داشته که متخصصین آن کمپانی در این شرایط بحرانی همه گیری کرونا آماده اند تا تخصص خود را در خدمت را ه اندازی سریع بیمارستان های ویژه بیماران کرونایی قراردهد .شایان ذکر است که به گزارش نشریه ACHR NEWS تولید کنندگان دستگاه هایی تاسیساتی صاحب نام آمریکا در شرایط بحران کرونا در زمینه چگونگی مقابله با چالشهای ناشی از این بیماری با هم تبادل اطلاعات می کنند .